Stem Eğitimi

Uğur Mert diyor ki;

"Benim hep yakındığım şey öğrencilerimin kaliteli sorular sormadığı, sorgulamadığı olmuştur. Acaba öğretmenleri olarak ben derslerde onlara bu fırsatı veriyor muydum? Onlara kendilerini ve fikirlerini sunabilecekleri, tartışabilecekleri ve yorum yapabilecekleri ortamlar yaratıyor muydum? Bu soruların cevapları öğrencilerime doğru soruları sormaktan, iyi bir ders tasarımından ve öğrenme yoldaşlığından geçiyordu.

Bu çalışmamızda kullandığım yöntem ve teknikleri, sizlerin de derslerinizde kullanabileceği etkinlikleri ve yönergeleri sizlerle hem teorik hem de pratik uygulamalar kullanarak paylaşacağım. Bunlara ek olarak, hep birlikte etkinlikler oluşturmaya çalışacağız.

Öğrencilerden beklentilerimizi bire bir yaşayacağımız bu çalışmada görüşmek üzere."

 

 

Hedef Kitle

- Orta okul ve lise Matematik Öğretmenleri

- Orta okul ve lise Fen Bilimleri Öğretmenleri

- Öğretmen adayları

 

 

Kazanımlar

- Bir Fen/ Matematik öğretmeninin çantasında bulunması gereken uygulama, program ve cihazları tanır, etkinlikleri kullanabilir ve hazırlayabilir.

- Veri toplama yöntemlerini ve değerlendirme araçlarını tanır ve uygular.

- Ders ve kazanımlarına uygun etkinlik geliştirir. tarafından kurs öncesinde sizlerle paylaşılacaktır.

 

 

Sertifika

Eğitime katılan herkese ETZ Akademi tarafından katılım sertifikası verilecektir.