Robotik Eğitmeni Sertifika Programı

Eğitimin Hedefi

Bu programın genel amacı Endüstri 4.0, insansız otonom araçlar, akıllı evler ve şehirler gibi birçok yeniliğin ve yaklaşımın alt yapısını oluşturan Robotik biliminin ilköğretim düzeyinden itibaren çocuklarımızla tanıştırmak ve yüksek teknolojili ürünler üretebilen nesiller yetiştirmektir. Çocuklarımıza bu alanda bilgi ve beceriler kazandırılması ve arttırılması için öğretmenlerin önderliği önem arz etmektedir. Bu genel amaç doğrultusunda öğretmenlerin eğitilmesi ve donatılması bu programın öncelikli amacıdır.

 

 

Hedef Kitle

Öğretmen adayları,K12 seviyesinde her branştan öğretmenler, koordinatörler ve yöneticiler, Yetişkin Eğitimi Verenler

 

 

Hedeflenen Kazanımlar

* Robotik biliminin amacının farkında olur ve robotiğin disiplinlerle olan ilişkisini açıklar.

* Robotların kullanım alanlarını ve sınıflandırılmasını izah eder.

* Makine ile robot arasındaki farkları açıklar.

* Robotları oluşturmada kullanılan bileşenleri gözden geçirir ve kullanır.

* Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar.

* Çarkların hareketini ve yönleri ve boyutları ile ilişkisini izah eder.

* Enerji kaynaklarını açıklar.

* Enerji korunumunu, aktarımını açıklar ve enerjinin bir türden diğerine dönüşebileceği çıkarımını yapar.

* Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar ve yapar.

* Basit bir elektrik devresini tanımlar.

* Bir devredeki anahtar bileşenini açıklar.

* Elektrik enerjisi depolayan cihazları açıklar.

* Şarj edilebilir pilleri ve kullanım alanlarını bilir.

* DC Motoru ifade eder.

* DC Motorların çalışma şeklini ve dönüş yönlerini açıklar.

* Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Sensörleri tanımlar.

* Kızılötesi sensörün çalışma şeklini ifade eder.

* Mikro denetleyicinin önemini ve işlevini açıklar.

* Dişli DC Motorun işlevini ifade eder.

* Dişli DC Motorun dönüş yönlerini inceler.

* Ses oluşumunu ve gerekli donanımları ifade eder.

* Algoritma kavramını açıklar.

* Bir algoritma için akış şeması çizer.

* Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.

* Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.

* Mikrofonun çalışma prensibini açıklar.

* Ses sensörünün çalışma şeklini ifade eder.

* Bir algoritmanın çözümünü test eder.

* Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.

* Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde düzenler.

* Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.

* Programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

* Sonsuz döngü kavramını açıklar.

* Dokunmatik sensörün işlevini açıklar.

* Ses oluşumunu ve gerekli donanımları ifade eder.

* Doğrusal mantık yapısını açıklar.

* Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.

* Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.

* Dişli DC motorun hareketini içeren programlar oluşturur.

* Dokunmatik sensörün işlevini açıklar.

* Ses oluşumunu ve gerekli donanımları ifade eder.

* Ses üretme işlevlerini içeren programlar oluşturur.

* Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.

* Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

* Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.

* Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.

* Servo motoru DC motor gibi kullanılabildiğini ifade eder.

* Siyah ve beyaz çizgiyi nasıl ayırt edebileceğini izah eder.

* LED’i yakıp söndürme işlevlerini içeren programlar oluşturur.

* Dişli DC motorun dönüş yönlerini kavrar.

* Dişli DC motorun hareketini içeren programlar oluşturur.

* Ses sensörlerinden veri alma işlevini içeren programlar oluşturur.

* Servo motorun işlevini ifade eder.

* Dişli DC motor ve servo motorun kullanım ayarlarını ifade eder.

* Servo motorun hareketini içeren programlar oluşturur.

* Fonksiyon yapısını ve işlevlerini açıklar.

* Kablosuz bağlantı ile kontrol işlevlerini içeren programlar oluşturur.

* Ses üretme işlevlerini içeren programlar oluşturur.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Burak ŞİŞMAN:

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı’ndan almıştır. Birçok bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Robotik bilimi ve öğretimi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Robotik bilimi ve öğretimi ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Uluslararası saygın dergilerde robotik bilimi ve öğretimi ile ilgili bilimsel çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca kamu kurumları ve özel okullara Robotik alanında danışmanlıklar vermektedir.
Web Sitesi: www.buraksisman.com.tr

 

 

Sertifika

Eğitime katılan herkese ETZ Akademi katılım sertifikası verilecektir.